NVQ Lefel 3 mewn Nyrsio Deintyddol

Mae’r cymhwyster yn galluogi Nyrs Ddeintyddol i gofrestru gyda’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

Fel gyda phob Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ), mae llawer o’r dysgu’n digwydd yn y gweithle, a thrwy asesiadau sy’n seiliedig ar waith. Yn ogystal â hyn, mae angen i ymgeiswyr gael prawf sy’n seiliedig ar wybodaeth, a elwir yn VRQ. Trosglwyddir yr elfen hyfforddiant ‘tu allan i’r swydd’ trwy ein sesiynau tiwtora sydd wedi cael eu cynllunio’n arbennig, yn Learn-Kit, a hefyd trwy ddeunyddiau dysgu o bell a’n “Moodle”.

Mae prif unedau’r NVQ yn cynnwys y canlynol:

  • Mae’r rhaglen dysgu/cymhwyster yma ar gael yn breifat ac ar gyfer ymgeiswyr cymwys yng Nghymru, trwy Raglen Prentisiaeth Fodern a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Rhaid bod ymgeiswyr yn gweithio mewn Practis Deintyddol cyn eu bod yn gallu cwblhau’r cymhwyster.
EURO SPONSER EURO SPONSER EURO SPONSER City and Guilds

Ariennir y Rhaglenni Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan y Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

website by rh10webdesign