Tystysgrif Genedlaethol mewn Nyrsio Deintyddol trwy Ddysgu Agored

Mae ein Pecyn Dysgu Agored ar gyfer Nyrsys Deintyddol yn rhaglen hyblyg o ddysgu, syn galluogir ymgeisydd i astudio yn ei amser ei hun ac ar ei gyflymder ei hun. Maer cwrs wedi cael ei achredu gan y Bwrdd Arholi Cenedlaethol ar gyfer Nyrsys Deintyddol, ac maen darparu cymorth i diwtoriaid syn anelu at helpur ymgeisydd i ennill y Dystysgrif Genedlaethol mewn Nyrsio Deintyddol a chofrestru gydar Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

Maer Pecyn Dysgu Agored yn hawdd ei ddefnyddio ac yn cael ei arwain gan yr ymgeisydd. Mae ymgeiswyr yn cwblhau Cynllun Dysgur Myfyriwr ar y dechrau trwy osod ei nodau ai amserlenni ei hun.

Maer Pecyn Dysgu Agored yn cynnwys:

  • Pecyn Cynefino
  • Gwybodaeth i Gyflogwyr a Deintyddion syn Goruchwylio
  • Modiwl Cyflwyno
  • 4 Modiwl Dysgu syn cynnwys 16 gwers, yn amrywio o Rl y Nyrs Ddeintyddol i Iechyd a Diogelwch yn y gwaith, gyda chwestiynau hunanasesu. Maer rhain yn seiliedig ar faes llafur y Dystysgrif Genedlaethol.
  • 5 prawf ysgrifenedig a ffug-arholiad.

Cost Pecyn Dysgu Agored y Dystysgrif Genedlaethol, syn cynnwys Cymorth i Diwtoriaid, TAW a chost postio a phecynnu: 450

Anfonwch e-bost at emily.lkit@gmail.com i gael ffurflen archebu, neu ffoniwch Hayley Morris ar 01792 651612.

EURO SPONSER EURO SPONSER EURO SPONSER City and Guilds

Ariennir y Rhaglenni Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan y Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

website by rh10webdesign