Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch

Learn-Kit Ltd
7-9 Stryd Caer \
Abertawe, SA1 3PP

Rhif Ffn - 01792 651612
Ffacs 01792 473388
e-bost emily.lkit@gmail.com

click here to see where we are located

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch

Hayley Morris, Rheolwr Dysgu a Datblygu
hayley.lkit@gmail.com

Ar gyfer Hyfforddiant Cymorth Busnes, cysylltwch –

Rachel Jarrett, Uwch Swyddog Hyfforddiant
rachel.lkit@gmail.com 

Ar gyfer yr Ymgynghoriaeth Busnes, cysylltwch –

Rosemary Grimshaw, Rheolwr Gyfarwyddwr
rose@learnkit.co.uk

Ar gyfer yr Adran Cyllid/Ysgrifennydd y Cwmni, cysylltwch â –

janis.lkit@gmail.com

EURO SPONSER EURO SPONSER EURO SPONSER City and Guilds

Ariennir y Rhaglenni Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan y Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

website by rh10webdesign